DLABÁRNA - podmínky rozvozu, provozní doba

Dvůr Králové nad Labem

Rozvážíme:
pondělí - čtvrtek: 10 - 21 hod
pátek, sobota: 10 - 22 hodlogo dlabarna
neděle: zavřeno
 

Ústí nad Orlicí

Rozvážíme:
pondělí - sobota:  10-21 hod
pátek, sobota: 10 - 22 hod
neděle: zavřeno
 

Česká Třebová

Rozvážíme:
pondělí - sobota:  10-22 hod
neděle: zavřeno

objednat on-line Česká Třebová a okolí 

Poslední objednávku přijímáme 30 minut před koncem provozní doby.


Cena rozvozu jídel v Ústí nad Orlicí, v České Třebové a ve Dvoře Králové

Minimální objednávka pro rozvoz je 100 Kč a při objednávce nad 300 Kč včetně je dodání jídla ZDARMA, v opačném případě bude přiúčtován paušální příplatek 30 Kč.

Cena rozvozu jídel v okolí Ústí nad Orlicí do 15 km, v okolí České Třebové do 15 km, a v okolí Dvora Králové do 15 km

Minimální objednávka pro rozvoz je 200 Kč a při objednávce nad 500 Kč včetně je dodání jídla ZDARMA, v opačném případě bude přiúčtován paušální příplatek 70 Kč.

 platebnikarty

Na rozvozu lze platit hotově a platební kartou. Objednávky přijímáme prostřednictvím jednoduché online aplikace. Objednávkový systém se nachází na webových stránkách www.dlabarna.cz , případně na tel.: +420 602 137 007


Seznam alergenů

Seznam alergenů dle Nařízení EU 1196/2011 a dle vyhlášky č.113/2005 Sb., které se mohou vyskytovat v připravovaných pokrmech.

MENU Dvůr Králové nad Labem včetně alergenů

alergeny

 


OBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Provozovatel: Dlabárna s.r.o., Pod Brankou 1841, Náchod 54701,  IČO: 08478449, dodává zboží na základě on-line internetové objednávky (na www.dlabarna.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

PROCES OBJEDNÁVKY

Při objednávání na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávky je možné uskutečnit pouze v otevírací době uvedené v sekci Restaurace, dostupné z menu na webové stránce www.dlabarna.cz, nejméně 30 minut před koncem provozní doby. Na objednávky uskutečněné mimo provozní dobu nebude brán zřetel, případně budou realizovány následující den.

Po přijetí objednávky se objednané zboží připraví a vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

PŘEPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží, zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu. Adresa musí být dostupná v rozvozové zóně. Oblast konkrétních rozvozových zón, cena dopravy jsou blíže specifikovány v průběhu objednávkového procesu. Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladší, 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu. Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách jsou včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů a cen na www.dlabarna.cz a měnit ho dle vlastního uvážení. Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu. Provozovatel vaří za použití výhradně čerstvých surovin a řádně zaškoleného personálu.

ROZVOZ

Za služby poskytnuté v rámci on-line objednávky, můžete platit hotově nebo pomocí platební brány. Jsou akceptovány platby v české měně.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Dojde-li k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku +420 602 137 007. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí.Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno. Reklamace vyřizujeme v otevírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. odpovíme v co nejkratší době, jak to bude možné. Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána. Reklamované zboží nelze vyměnit, pokud objednávající nepředloží účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku +420 602 137 007. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající jeho osobní údaje získané v souvislosti s objednávkovým formulářem při objednávce, může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři). Toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Závěrečná ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.dlabarna.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Provozovatel obchoduje pouze na základě těchto aktuálních Všeobecných obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1.1.2019.

---------------------------------------------------------------------------

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dlabárna s.r.o., IČ 08478449 se sídlem Náchod, Pod Brankou 1841, PSČ 547 01 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: Dlabárna s.r.o., IČ 08478449 se sídlem Náchod, Pod Brankou 1841, PSČ 547 01
 • email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 607 668 899
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečné uložení záloh a bezpečná přístupová hesla.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

  

 
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout